Perspectief in uw carrière en inkomen                                                     bel ons: 06 - 172 86 698     
Kansrijke carrière | Veelbesproken thema |  Re-integratie 2e Spoor, Wet Verbetering Poortwachter

 

Focus op wat wél kan

Als werkgever ben je, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, verplicht zorg te dragen voor de langdurig zieke medewerker. Hierbij geldt dat in het eerste ziektejaar alles in het werk gesteld dient te worden om de medewerker te laten terugkeren in de oude functie of in een andere passende functie binnen je organisatie. Is geen van beide mogelijkheden een optie dan volgt in het tweede ziektejaar een re-integratie 2e spoortraject. Hierbij wordt gekeken hoe jouw medewerker bij een ander bedrijf kan worden geplaatst. JIJENWIJ heeft specialisten in dienst om dit traject te begeleiden. 

Intensief werken aan de toekomst

De 2e spoortrajecten zijn intensief en resultaatgericht. Het doel is tenslotte om de medewerker weer aan het werk te helpen. De consulenten van JIJENWIJ Werk hebben uitstekende kennis van zowel psychische als lichamelijke beperkingen. In het traject focussen wij ons volledig op de bruikbare capaciteiten van de medewerker; we denken in mogelijkheden en oplossingen. Bij uitstek zijn wij een organisatie met oog voor met menselijk aspect en zal het ontstaan en de beperking van de medewerker niet uit het oog worden verloren. Desgewenst kan ook andere aanwezige expertise van JIJENWIJ voor de medewerker worden ingezet om de beperking te verhelpen en of verkleinen.

De duur van het traject wordt enerzijds bepaald door de situatie en problematiek van de medewerker en anderzijds door de wensen van de werkgever. Parallel aan de begeleiding voeren wij een zorgvuldige administratie. Slagen wij er onverhoopt niet in de medewerker voor aanvang van de WIA-aanvraag te herplaatsen, dan kan de werkgever de ‘poortwachter toets’ met vertrouwen tegemoet zien. De medewerker is dan in staat te voldoen aan de eisen van de WIA-aanvraag.

Neem voor een re-integratietraject tweede spoor rechtstreeks contact met ons op of dien een verzoek in via de arbodienst of verzekeraar.


Een persoonlijke ontmoeting plannen?

Een afspraak met een expert van onze groepspraktijk is zo gemaakt.

Klik hier om uw interesse aan ons kenbaar te maken.


Fijn om te weten

Waar nuttig en/of nodig werkt JIJENWIJ samen met UWV’s, gemeenten en werkgevers. Soms wordt u door deze instanties aan ons doorverwezen.