Perspectief in uw carrière en inkomen                                                     bel ons: 06 - 172 86 698     

Aantal openstaande vacatures blijft stijgen in 2019

Alle records sneuvelen

Het aantal vacatures heeft in het eerste kwartaal van 2019 een hoogtepunt bereikt. Eind maart stonden 277 duizend vacatures open, een toename van 13 duizend ten opzicht van eerste kwartaal 2018. Het huidige niveau overtreft zelfs het record van voor de crisisjaren; in 2007 (ook zo’n topjaar) waren 28 duizend vacatures minder te tellen.

In bijna alle bedrijfstakken was een toename te zien. Alleen de financiële dienstverlening daalde licht. Schaarste aan personeel is het hoogst in de sectoren Handel en Zakelijke dienstverlening (in beide sectoren kwamen er 3000 vacatures bij), direct gevolgd door de Horeca (+ 2000). De sector Handel is ook absoluut gezien (20% van alle vacatures) de grootste vrager van personeel. Interessant is dat met name in de middelgrote bedrijven (10-100 werkzame personen) de vraag naar personeel het stevigst is.

Kijkend naar de dynamiek op de arbeidsmarkt is te zien dat er 316 duizend vacatures bij zijn gekomen en dat er 302 duizend zijn ingevuld. Qua volume is het eerste kwartaal van 2019 ook in dit opzicht een recordhouder geworden.

Inspiratie voor een fijn sollicitatiegesprek?

Bron: CBS