Perspectief in uw carrière en inkomen                                                     bel ons: 020-671 40 40    

Voor bedrijven, overheden en belangenorganisaties ontwikkelen wij programma’s voor personeel, burgers en aangesloten leden.

 

“De afgelopen jaren heeft onze aanpak geleid tot samenwerkingen met organisaties die JIJENWIJ inzetten om op individueel niveau zaken in de kern aan te pakken. Daarvoor hebben wij zeer uiteenlopende kennisgebieden in huis: van financieel planners tot aan reintegratie experts en artsen of therapeuten. Een ambitie die wij door ons groeiend personeelsaanbod steeds nadrukkelijker kunnen laten zien.

Inmiddels hebben wij meer dan dertig trajecten verricht met banken, verzekeraars, gemeentes en UWV’s. Zij hebben de weg naar JIJENWIJ gevonden op basis van onze integrale aanpak.

  • Verzekeraars
  • Banken
  • UWV's
  • Gemeentes
  • Bedrijven

Voor werkgevers

JIJENWIJ geeft al meer dan 10 jaar advies aan consumenten op een drietal gebieden: 1) passende financiën, 2) kansrijke carrière, en 3) optimale gezondheid.

Wij zien dat deze zaken in de praktijk flink op elkaar inwerken. Als werkgever ziet u alleen de gevolgen als op een of meerdere terreinen de zaken bij uw werknemer niet goed gaan. Inzet van ons bedrijf kan ervoor zorgen dat de schade voor u wordt beperkt. Want wij kunnen uw werknemer prima begeleiden, waarbij anonimiteit uiteraard voorop staat. U kunt als verwijzer optreden en ons aan het werk zetten.

 

Voor uw werknemer

Op het consumenten gedeelte van onze website kunt u meer lezen over de  diensten die wij als een menu aan uw werknemer serveren. De ervaring leert dat een aantal diensten vrijwel altijd onderdeel vormen van het persoonlijk plan:

1. De intake

Een werknemer wordt door ons vriendelijk ontvangen en er wordt een intake uitgevoerd waar wij uitgebreid de tijd voor nemen. De ervaring leert ons dat er heel veel op tafel komt. Wij analyseren de oorzaken van de problemen en bieden uw werknemer een persoonlijk behandelplan aan. De diensten van onze drie units worden daarin gebundeld. Daar zit de kracht van onze formule. Afhankelijk van de situatie van de persoon in kwestie, zetten wij een team van experts pal achter uw werknemer neer. Die zorgen ervoor dat de weg wordt gewezen, soms met een kleine duw in de rug. Altijd afgestemd op het persoonlijk verander-potentieel in de individuele leef-, woon- en werksituatie.

2. Gezondheidscheck

Preventief of reactief even de peilstok erin op een zevental gebieden:

3. Financieel gesprek en een verbeter-voorstel

Wij gaan met uw werknemer in gesprek; thuis of bij ons op kantoor. Ons doel is ervoor te zorgen dat wensen en doelen in de persoonlijke sfeer boven tafel komen. De analyse wordt gepresenteerd in de vorm van een financieel verbeter-voorstel waarin alle relevante onderdelen aan bod komen:  aflossing hypotheek, gunstige maandlasten, voldoende inkomen bij pensionering enzovoort. 
Hiermee krijgt uw medewerker weer perspectief in financiële vitaliteit.

4. Analyse van het arbeidspotentieel

Waar gaat het eventueel mis? Is er sprake van verzuim of problemen op de werkvloer? Waar komt dat door? Via een zogeheten ABC meeting brengen we de positie van uw medewerker op de interne en externe arbeidsmarkt in kaart, zijn of haar thuissituatie en mentale/fysieke mogelijkheden.

De resultaten bevatten de volgende zaken:

  • Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven,
  • Persoonsprofiel,
  • Toekomstoriëntatie,
  • Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties,
  • Carrièrekansen.

Als de medewerker hiermee aan de slag wil, maken we een persoonlijk ontwikkelplan waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere expert(s) om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.


Interessant voor uw organisatie?

Wij zijn voorstander van het starten van een samenwerking in de vorm van een pilot project. In samenspraak met uw organisatie (directie, management, HR) is het goed denkbaar dat een aantal “kwetsbare dossiers” aan ons wordt voorgelegd. Samen kunnen we dan onze service aan werknemers voorleggen. Gelet op de gevoeligheid van de informatie die wij van u werknemer gaan verzamelen, wisselen wij geen inhoudelijke informatie met u uit. Wij zijn niet alleen gebonden aan de AVG wetgeving, maar ook aan de toezichthouders waaronder wij vallen zoals de AFM voor passend financieel advies. Een traject wordt door ons altijd voorzien van een projectleider en een projectplan. Samen beoordelen wij de KPI’s waar u ons aan kunt beoordelen.


Laat u inspireren

In de vorm van een vrijblijvende workshop verkennen wij de mogelijkheden. Ons kantoor staat daarvoor ter beschikking.

U kunt dan direct een kijkje nemen in onze groepspraktijk en kennismaken met de experts die dagelijks klanten begeleiden.

Interessant voor u? Maak hier direct een afspraak.

Voorbeelden van trajecten

Meeting of Minds

Met enige regelmaat organiseert JIJENWIJ zogeheten “Meetings of Minds”: een samenkomst van partijen uit het zakenleven die graag meer willen weten over vitaliteit van hun werknemers of een rol van betekenis in willen spelen in onze formule.

Geinteresseerd in het bijwonen van een workshop? Laat het ons weten.


Interessante links

Bekijk eens een paar pagina’s op onze site gericht op consumenten:

Wereldburgers

JIJENWIJ is initiatiefnemer op de Stichting Nieuwe Wereldburger, een platform van bedrijven die alles in het werk willen stellen om van statushouders duurzame Medelanders te maken. Omdat ons sociale stelsel nu en in de toekomst gefinancierd moet blijven. Een tweede doelgroep zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die wij graag activeren en perspectief geven.

Bekijk hier de website van de stichting.