Terug naar Werk

Een frisse start

Samen met het UWV helpen wij u weer op weg naar een baan; we maken u -zoals dat heet- ‘werkfit’.

Re-integratieplan

Op basis van onze gesprekken met u schrijven we een persoonlijk re-integratieplan. Daarin staat wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld  in samenwerking met onze collega’s van JIJENWIJ Gezondheid werken aan het veranderen van uw leefstijl of het verhelpen van fysieke en mentale klachten. En zetten we de financieel adviseurs in om inkomsten en uitgaven weer in goede balans te krijgen.

Ook gaan we u helpen bij het opdoen van werkervaring en arbeidsritme. Vaak met vrijwilligerswerk, soms een proefplaatsing bij een bedrijf. Belangrijke stappen richting een echte baan.

Als laatste stap zorgen we voor een frisse persoonlijke presentatie, met uw (nieuw verworven) talenten en competenties. Belemmeringen die u mogelijk nog heeft nemen we weg, of maken we hanteerbaar. Dan zijn we er klaar voor om u voor te stellen aan ons uitgebreide werkgeversnetwerk.

Zullen we eens bespreken wat dit voor u kan betekenen?

Neem contact op met werk@jijenwij.nl