Perspectief in Geld, Werk en Gezondheid                                                     bel ons: 020-671 40 40    

Omdat u meer bent dan de klachten die u ervaart, bieden wij meer dan een behandeling.

“Het zal niemand verbazen dat ons dagelijkse leven van grote invloed is op onze gezondheid. Wat we eten, hoeveel we bewegen, hoeveel stress er is in ons leven (en is geweest) heeft nu eenmaal gevolgen voor onze gezondheid. Werkdruk, relationele zaken, onze levensovertuigingen, patronen en het leefmilieu zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Geschat word dat meer dan 70% van ziektes en klachten veroorzaakt wordt door omgevingsfactoren en leefpatronen; het overige deel is aan erfelijkheid toe te schrijven.”

Onze werkwijze

Het start met een gezondheidscheck

De JIJENWIJ Gezondheid groepspraktijk luistert vooral naar u  in het gesprek. Wij hebben de ervaring dat wij u op deze wijze beter leren kennen, helpen en begeleiden.

Ons behandelplan voor u

Wij houden als team een wekelijks patiëntenoverleg. In dit zogeheten multi-disciplinair overleg (kortweg: MDO) wordt de verzamelde informatie van de gezondheidscheck besproken. Uw hulpvraag en voorkeuren worden door het team besproken en vormgegeven in een persoonlijk behandelplan.

Periodieke check-up

Op gezette tijden uw gezondheid weer even tegen het licht houden, kan met onze “Gezondheidscheck“.


Bekijk uw leven eens vanuit een ander perspectief

Naast de JIJENWIJ groepspraktijk heeft JIJENWIJ ook specialisten in huis voor carrière-vraagstukken en voor passend financieel advies. Neem gerust een kijkje:

Ontzorgen door passend financieel advies

Creëren van nieuwe mogelijkheden in uw werk en inkomen


Vergoedingen

Veel behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraars en komen niet ten laste van de verplichte eigen bijdrage.

De website www.zorgwijzer.nl is een goede website voor meer informatie over vergoedingen en onderlinge verschillen tussen de zorgverzekeraars.