Perspectief in Geld, Werk en Gezondheid                                                     bel ons: 020-671 40 40    
JIJENWIJ | Samenwerkingen | Verzekeraars

Laat uw financiële producten weer tot bloei komen

 

“Onder dit motto geven wij al jaren passend financieel advies aan polishouders van verzekeringsmaatschappijen. De woekerpolis affaire is niet alleen door ons aan de kaak gesteld, wij hebben ook concrete oplossingen geboden. Zonder het verleden te bekritiseren, maar gewoonweg door de wensen en doelstellingen van het heden te projecteren op de toekomstige financiën.

 

Samenwerking met verzekeraars

Met verzekeraars hebben wij tientallen gezamenlijke direct marketing campagnes opgezet; door omni-channel de helpende hand te reiken is uiteindelijk 50% van de doelgroep bereikt en daarbinnen is 60% voorzien van een financieel verbeter voorstel. Deze populatie is daarmee “ontwoekerd“, een door ons kantoor bedachte term. Dat een groot deel van de polishouders geen gehoor heeft gegeven aan de campagne geeft eens te meer aan dat de Woekerpolis-Affaire gaat uitsterven met een generatie.

Aantal verzekeringsmaatschappijen: 12
Aantal (getrancheerde) marketingcampagnes: 33
Aantal te bereiken polishouders: 9.000

 

Verdeling van onze kennis en capaciteit (in %):

 

  • Marketing
  • Passend financieel advies
  • Bemiddelen
  • Optimale gezondheid
  • Kansrijke carrière

 

De polissen bouwden in nagenoeg alle gevallen te weinig op; in ieder geval werd het beloofde rendement nimmer behaald. Een deel van deze verzekeringen werden door de maatschappijen zelf als NOP’s aangeduid: Niet Opbouwende Polissen. De optelsom van eventuele stortingen en premies zouden op einddatum leiden tot nihil aan kapitaalopbouw of erger nog: de klant moest bijbetalen. Dat geeft maar aan dat het met de kostenstructuur niet deugde. Voor de clienten die wel aan onze oproep tot verbetering gehoor hebben gegeven, hebben wij de kapitaalopbouw weer in lijn kunnen brengen met de doelstellingen.

Door de marketingcampagne samen op te zetten met de betreffende verzekeraar is het mogelijk gebleken de “customer journey” consistent op te bouwen en te onderhouden.

Hierdoor is JIJENWIJ als onafhankelijk financieel advieskantoor op een nette wijze gepresenteerd aan de doelgroep. Van alle klanten die wij op deze wijze hebben bereikt is een deel via de “short tail” van de campagne gesproken, gezien en direct geholpen. De kapitaalopbouw voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek of voor een aanvullende pensioenvoorziening is geregeld en exact conform het risicoprofiel.

De niet bereikte klanten worden in de nazorg machine van JIJENWIJ als “long-tail” behandeld en blijven meegaan in onze communicatie-uitingen. Klanten die hier geen prijs op stellen, worden geattendeerd op onze AVG procedures en op die van de AFM. Zij kunnen ervoor kiezen een ander financieel advieskantoor te benoemen en dit ook als zodanig door te geven aan de verzekeraar.

Voorbeelden van trajecten


Interessante links

Bekijk eens een paar pagina’s op onze site gericht op consumenten: