Perspectief in uw carrière en inkomen                                                     bel ons: 020-671 40 40    

Aankoop nieuwbouwwoning; hier moet u rekening mee houden

Er is een groot aanbod van verschillende soorten woningen. Zo kunt u kiezen voor een eengezinswoning of een appartement, een nieuwbouwwoning of een bestaande woning, maar wat komt er kijken bij het kopen van een nieuwbouwwoning?

De koopsom (v.o.n.) 

Allereerst is het van belang dat u vooraf met behulp van uw hypotheekadviseur de hoogte van de maximale hypotheek gaat bepalen. Op basis hiervan kunt u een woning zoeken die binnen uw prijsklasse valt. Een nieuwbouwwoning koopt u vrij op naam (v.o.n.). Dit betekent dat u onder andere  geen overdrachtsbelasting over de koopsom hoeft te betalen. Wel dient u nog rekening te houden met andere kosten, zoals de notariskosten, het bouw depot en de advies- en bemiddelingskosten. Deze kosten kunnen eventueel (gedeeltelijk) meegefinancierd worden en zijn fiscaal aftrekbaar.
 

De zoektocht

Het is het goed om tijdig te weten wat nu eigenlijk de ideale woning voor u is. Dat maakt het zoeken niet alleen makkelijker, maar ook effectiever. Indien u kiest voor nieuwbouw in plaats van bestaande bouw, moet u anders gaan zoeken. Op huizensites zoals Funda, kunt u ook zoeken naar bouwkavels. U kunt ook de plaatselijke makelaar inschakelen voor een zoekopdracht. Een groot voordeel van nieuwbouw is dat u uw ideale woning naar eigen stijl en smaak kunt ontwerpen.
 

Keuzes in keuzes 

Heeft u (zelf) een geschikte nieuwbouwwoning gevonden dan kunt u de verantwoordelijke makelaar benaderen. Deze zal u de prijslijst en de brochure toesturen. U heeft bij een nieuwbouwwoning de mogelijkheid om zaken in de woning te veranderen. Dit zogenaamde meer- of minderwerk is afhankelijk van de status van de bouw van de woning en uiteraard van uw financiële situatie.
De verkopend makelaar beschikt over de volledige verkoopinformatie van de nieuwbouwwoning. Tijdens een afspraak kunt u de extra’s van de woning bespreken en eventueel een optie op de woning nemen. Hiermee reserveert u de woning, vaak voor een periode van een aantal dagen. De makelaar kan de woning gedurende die periode niet aan iemand anders verkopen.

De koop-/aanneemovereenkomst 

De makelaar legt u de procedure voor het kopen van de woning uit en stelt in overleg de koop/aanneemovereenkomst op. In deze overeenkomst staan zaken zoals de aankoopprijs van de grond en van het al afgebouwde deel van de woning, de betalingswijze, de datum van de levering en de ontbindende voorwaarden. Op basis van de ontbindende voorwaarden kunt u de overeenkomst kosteloos ontbinden. Dit kan zijn door onder andere het niet verstrekt krijgen van de woonvergunning of het niet rond krijgen van de financiering (aan te tonen door een afwijzing van 3 hypotheekverstrekkers).
Als er gebruik wordt gemaakt van het standaardcontract opgesteld door de stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW), dan heeft de koper 7 werkdagen bedenktijd om toch nog onder de koop uit te kunnen. Dit is dus ruimer dan de wettelijke 3 dagen. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 

Bouwrente 

Bouwrente is de rente die de aannemer jou doorberekent voor het feit dat hij -bijvoorbeeld- de grond heeft ‘voorgeschoten’. Deze rente betaal je ineens aan de aannemer nadat je bij de notaris de hypotheek- en transportakte hebt ondertekend. De resterende koop-/aanneemsom wordt uit het depot gedurende de bouw van de woning in delen aan de aannemer betaald.
 

Het depot 

Bij een bestaande woning gaat de hypotheek in op het moment dat u daadwerkelijk over de woning kunt beschikken. Bij nieuwbouw heeft u al een hypotheek nodig op het moment dat de woning nog niet klaar is. Na het ondertekenen van de hypotheek- en transportakte, wordt het gehele hypotheekbedrag op een depotrekening bij de hypotheekverstrekker gestort. Over het bedrag dat u “in depot” heeft staan, ontvangt u rente en tegelijkertijd betaalt u rente over de lening (de afgesproken hypotheekrente). Meestal zijn deze 2 rentes aan elkaar gelijk. Er zijn echter ook hypotheekverstrekkers die over het depotbedrag minder rente (vaak 1 % minder) verstrekken dan de door u te betalen rente. In dat geval kost het depot u geld.
Renteverlies tijdens bouw
Het depotbedrag wordt steeds lager naarmate u bouwtermijnen betaald en dus valt uiteindelijke de depotrente weg. De hypotheeklasten nemen hierdoor langzaamaan toe. De eventuele woonlasten van de huidige woning waar u nog in woont, blijven ook doorlopen. Dit wordt ook wel  “renteverlies tijdens de bouw” genoemd. De hoogte van dit bedrag is niet op de euro nauwkeurig aan te geven. Een richtlijn is 3 á 4 % van de koopsom van de woning. Overleg met uw hypotheekadviseur wat in uw situatie het meest handig is en welke (rente-) bedragen wel en niet aftrekbaar zijn.

De oplevering 

Tijdens de opleveringsbezichtiging kunt u de woning controleren op gebreken. Dit kunt u zelf doen, maar het kan verstandig zijn om een bouwkundig adviseur mee te nemen. Die kan ook gelijk de opleveringskeuring uitvoeren. De lijst van geconstateerde gebreken overhandigd u aan de aannemer. Nadat de aannemer de gebreken heeft verholpen, tekenen jullie beiden het zogenaamde proces-verbaal van oplevering, waarin jullie aangeven dat de woning is opgeleverd. Dit proces-verbaal wordt naar de notaris gestuurd.
U kunt ook gebruik maken van de 5%-regeling. Dit is een regeling waarbij u de notaris opdracht geeft de laatste 5% van de koop-/ aanneemsom pas te betalen nadat de gebreken verholpen zijn. Na het ontvangen van het proces-verbaal, zal de notaris deze laatste 5% vrijgeven en overmaken naar de aannemer.
Vanaf het moment van oplevering kunt u volledig over de woning beschikken. Houd er wel rekening mee dat dan de verzekering van de aannemer niet meer geldig is en u dus zelf een verzekering (opstalverzekering) voor de woning moet afsluiten.

Heeft dit artikel uw interesse gewekt? Neem gerust contact met ons op:

Visit Us
Follow Me
Tweet
LINKEDIN
Share