Perspectief in Geld, Werk en Gezondheid                                                     bel ons: 020-671 40 40    

Passende financiën | Veelbesproken thema |  Lagere maandlasten

Ook dit jaar zet de trend door dat clienten willen profiteren van de lage rentestand voor de hypotheek. Menigmaal gecombineerd met een budget voor renovatie of verbetering aan de bestaande woonomgeving.

 

“De huizenmarkt staat op een kookpunt. Het effect van de randstedelijke “gekte” raakt zo langzamerhand heel Nederland. Dat leidt tot een tweetal trends: 1) eigenaren van een koophuis zoeken naar mogelijkheden om te profiteren van de lage rentestand, en 2) de wens om een ander (koop)huis te betrekken wordt getemperd door de stijging van de prijzen. Vaak wordt dan gekeken naar verbetering van de huidige woonomgeving. Onze hypotheek experts kijken met u mee naar de mogelijkheden van (her)financiering in combinatie met de profijtelijke stand van de rente. Dat leidt in de meeste gevallen tot uitbreiding van het budget en direct tot een verlaging van de maandlasten.”

De hypotheek laten aanpassen

De hypotheekconstructie wordt ten onrechte door veel Nederlanders gezien als een vaststaand feit. De rente is voor een lange(re) termijn vastgelegd en wellicht wordt gespaard in een kapitaalverzekering voor een (geheel of gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek op einddatum. In Nederland zijn overigens nog veel hypotheken aflossingsvrij; een probleem dat zich in de toekomst nog duidelijk zal aandienen. Wij willen hiermee alleen maar aangeven dat een periodieke check-up op uw hypotheek een relevant gegeven is. Dat wij daar het voordeel van de lage rentestand bij op kunnen tellen, werkt alleen maar verder in uw voordeel.

Budget voor beoogde verbeteringen

Bij het doen van een verhoging op uw hypotheek of een herfinanciering, kan direct gekeken worden naar het regelen van een extra budget. Voor renovatie bijvoorbeeld. Zodat u kunt profiteren van zaken die al een tijdje op het verlanglijstje staan. Kijk in dit kader ook naar het veelbesproken thema “Duurzame energie oplossingen“. JIJENWIJ werkt samen met partners voor onder meer het realiseren van duurzame energiezuinige verbeteringen aan uw huis. Onze partners kunnen u alles vertellen over de terugverdientijd van uw investering, de mogelijkheden van gemeentelijke subsidies en de benodigde investering voor het veranderen van uw infrastructuur.


Bekijk uw leven eens vanuit een ander perspectief

Naast het team van financieel specialisten heeft JIJENWIJ ook specialisten in huis voor carrière-vraagstukken en voor behandelprogramma’s ter verbetering van fysieke vitaliteit en mentale weerbaarheid. Neem gerust een kijkje:

Optimale gezondheid door persoonlijke zorg

Creëren van nieuwe mogelijkheden in uw werk en inkomen


Een persoonlijke ontmoeting plannen?

Een afspraak met een financieel adviseur is zo gemaakt.

Klik hier om uw interesse aan ons kenbaar te maken.