Terug naar Gezondheid

Alternatieve klachtbehandeling

Fysieke en mentale klachten zonder duidelijke oorzaak; van onverklaarbare moeheid, hoofdpijn, chronische vermoeidheid, buikklachten tot loopstoornissen. Het is geen zeldzaamheid. Er zijn dagen dat bijna de helft van alle huisartsbezoeken hierover gaat.

Hulp van Jij en Wij

Artsen vinden het moeilijk om hiermee om te gaan en meer dan eens voelen mensen zich daardoor niet serieus genomen, slecht begrepen en blijft men ongerust. Verwijzing naar een GGZ-instelling leidt menigmaal tot symptoombestrijding met tranquilizers, slaapmiddelen of zelfs met geest-dempende medicatie (antipsychotica).

JIJENWIJ gelooft dat alternatieve klachtbehandeling methoden biedt die het probleem wel bij de wortel aanpakken. Zoals acupunctuur, psychotherapie,  fysiotherapie, diëtiek en natuurgeneeskunde. Oplossingen waarbij een duidelijke verbinding tussen lichaam en geest wordt gemaakt. Met uw begeleidende arts maakt u een individueel behandelplan.

Kom in contact met Jij en Wij

De belangrijkste voorwaarde is dat het bij u moet passen. U bepaalt welke techniek bij u past. Samen beoordelen wij dan het effect. Maar het begint natuurlijk met een eerste kennismaking. Dus neem contact op via gezondheid@jijenwij.nl