Terug naar Home

Gezondheid

Voor we aan de slag gaan, nemen we de tijd om u beter te leren kennen. Dat is de aanpak van JIJENWIJ Gezondheid; een ijzersterk initiatief in de Nederlandse Gezondheidszorg, omdat we elkaars ervaring en kennis bundelen. Daarmee leggen we de basis voor échte individuele aandacht.

Zo zijn we benieuwd hoe uw leven eruit ziet, en wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Vervolgens kunnen we al snel de meest hinderlijke gezondheidsklachten verminderen, zodat u wat meer ademruimte krijgt.

Persoonlijke zorg voor iedereen

Daarna ondersteunen we u met het aanpakken van zaken in uw leven die er (mede) toe hebben geleid dat u in uw huidige situatie zit. Bijvoorbeeld bepaalde levenspatronen, werk, eet- en slaapgewoonten of een leefomgeving die van negatieve invloed is op uw gezondheid.

Alles is er op gericht ervoor te zorgen dat u verder kunt met het leven zoals u zich dat had voorgesteld of van had gedroomd. Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan een bestaan dat niet -of althans zo min mogelijk- wordt gehinderd door fysieke en/of psychische beperkingen.

Persoonlijke zorg voor iedereen. Daar staan wij voor.