Terug naar Geld

Inkomensvoorzieningen

Wanneer je wil dat er ook na je overlijden gezorgd wordt voor je nabestaanden, kun je een levensverzekering afsluiten. Er zijn ook vormen van levensverzekeringen die juist geld uitkeren tíjdens je leven. Daarmee kun je bijvoorbeeld sparen voor je oude dag, voor de aflossing van je hypotheek of voor toekomstige lasten zoals de studie van je kinderen.

Levensverzekeringen kunnen verschillende namen hebben, maar er zijn in Nederland slechts drie basisvormen:

  • Kapitaalverzekering bij leven, ook wel bekend als spaarverzekering, beleggingsverzekering en studieverzekering. Een belangrijk kenmerk van deze vormen is dat ze een spaardoel hebben
  • Kapitaalverzekering bij overlijden, ook wel overlijdensrisicoverzekering genoemd
  • Gemengde verzekering

Er zijn op de bovenstaande drie basisvormen veel variaties mogelijk, die je zelf kunt samenstellen op basis van je leeftijd, budget en gezinssamenstelling. Ook zijn er verschillen tussen de aanbieders van levensverzekeringen, bijvoorbeeld in de kostenstructuur, het te verwachten rendement, de voorwaarden voor eventuele tussentijdse beëindiging. De adviseurs bij JIJENWIJ geven je graag meer uitleg en helpen je een keuze te maken die bij jouw wensen past.

Wist je dat wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen hebben? Hierdoor kunnen wij je gegarandeerd een onafhankelijk advies geven.