Terug naar Geld

Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandige kunt u bij arbeidsongeschiktheid niet terugvallen op een uitkering van de overheid. Bijvoorbeeld als u langdurig ziek wordt, of kortstondig uit de running bent door een ongeval.

Verzekering van het risico

Toch hebben veel ondernemers dit risico niet of onvoldoende verzekerd. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is er voor de:

  • Zelfstandig ondernemer
  • Directeur-grootaandeelhouder
  • Vrije beroepsbeoefenaar
  • Freelancer
  • Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er)

Heeft u al een AOV? Laat die dan eens door ons beoordelen. Want veel van deze verzekeringen zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd in prijs en prestatie. Of misschien is uw leefsituatie dusdanig veranderd dat de AOV hieraan moet worden aangepast. Daarvoor komen wij graag bij u thuis of op kantoor. Dan maken we samen een inventarisatie van de wensen en risico’s. En krijgt u van ons maatwerk advies.