Perspectief in Geld, Werk en Gezondheid                                                     bel ons: 020-671 40 40    

Corona manifest

Uw welzijn is voor ons van groot belang. Lees en/of download hier ons Corona manifest. Versie 2.0 – 19 maart 2020.

 


Wij verkopen geen producten; wij bieden perspectief

 

“We hebben allemaal wel eens een moment in ons leven dat we het even niet meer weten. De oplossing lijkt niet direct voorhanden. Verandering van perspectief biedt dan uitkomst. Samen met een team van experts de zaken vanuit een frisse en neutrale optiek, bekijken. Dat is wat wij doen: onze krachten bundelen voor uw financiën, carrière of uw gezondheid.”

De complexiteit van de participatiemaatschappij

De overheid verwacht van haar burgers steeds vaker dat zij zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De Wetenschapsraad van de Rijksoverheid (WRR) heeft daar een goed rapport aan gewijd:  “Weten is nog geen doen”. Aan de hand van dit rapport wordt aandacht gevraagd voor het belang van zogeheten niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. Dit leidt tot de conclusie dat naast denkvermogen het ‘doen-vermogen’ minstens zo belangrijk is om aan de hoge eisen van de participatiemaatschappij te kunnen voldoen. Wij realiseren ons terdege dat door de toenemende complexiteit van regelgeving, iedereen in zijn of haar leven wel eens een steuntje in de rug nodig heeft.

De rol van JIJENWIJ in onze maatschappij

De experts van JIJENWIJ stellen alles in het werk om uw situatie op het gebied van financiën, werk en/of gezondheid van het juiste perspectief te voorzien. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing(en). Dankzij onze gebundelde kennis en ervaring zijn we altijd in staat om u duurzaam van dienst te zijn. Die visie maakt ons groeiende team van vakadviseurs, -coaches en -specialisten uniek op de markt en hiermee geven wij invulling aan de tekortkomingen in de huidige participatiemaatschappij zoals door het WRR rapport onmiskenbaar is aangetoond.

Een gevoel van thuiskomen

Al meer dan tien jaar zetten wij ons in voor het welzijn van de (mede)mens. Gelijkgestemdheid  en vertrouwen staan hoog in ons vaandel. U kunt als (potentiële) klant zijn doorverwezen door een UWV, bank, verzekeraar, behandelend arts, uw werkgever of gemeente. Dat maakt ons eigenlijk niet uit; van meet af aan zorgen wij ervoor dat elk contactmoment met ons kantoor en onze experts tot een prettige herinnering leidt.

Een bezoek aan ons hoofdkantoor in Amsterdam is zeker aan te raden. Onze gastvrouwen staan voor u klaar.

 

JIJENWIJ midden in de maatschappij

 

Nederlanders van dienst zijn in alle omstandigheden. Onze belangrijkste initiatieven:


Weten is nog geen doen

De management samenvatting van het WRR rapport “Weten is nog geen doen” kunt u downloaden (in PDF formaat) door op de volgende link te klikken:

Samenvatting-WRR-rapport-Weten-is-nog-geen-doen.


Een persoonlijke ontmoeting plannen?

Een afspraak is in een handomdraai gemaakt.

Klik hier om uw interesse aan ons kenbaar te maken.